پلاسمافرزیس چیست؟

پلاسمافرزیس فرآیندی است که در آن قسمت مایع خون یا پلاسما از سلول های خونی جدا می شود. به طور معمول، پلاسما با محلول دیگری مانند سالین یا آلبومین جایگزین می شود، یا پلاسما تحت درمان قرار می گیرد و سپس به بدن شما برمی گردد.

اگر بیمار هستید، پلاسمای شما می تواند حاوی آنتی بادی هایی باشد که به سیستم ایمنی حمله می کنند. می توان از دستگاه برای برداشتن پلاسمای آسیب دیده و جایگزینی آن با پلاسمای خوب یا جایگزین پلاسما استفاده کرد. این به عنوان تبادل پلاسما نیز شناخته می شود. فرآیند مشابه دیالیز کلیه است.

پلاسمافرزیس: انتظار چه چیزی

پلاسمافرزیس همچنین می تواند به فرآیند اهدای پلاسما اشاره داشته باشد، جایی که پلاسما برداشته می شود و سلول های خونی به بدن شما بازگردانده می شوند.