پلی سیتمی ورا (PV) یک سرطان خون نادر است. در حالی که هیچ درمانی برای PV وجود ندارد، می توان آن را از طریق درمان کنترل کرد و شما می توانید سال ها با این بیماری زندگی کنید.