ادرار: اصول اولیه

ممکن است زیاد به ادرار خود فکر نکنید، اما می تواند سرنخ های مهمی در مورد سلامت شما داشته باشد. ادرار زمانی تولید می شود که کلیه های شما مواد زائد و آب اضافی را از خون شما فیلتر می کنند.

مواد زائد به سمت مثانه شما می روند، که ادرار را تا زمانی که آماده استفاده از حمام شوید نگه می دارد. سپس عضلات مثانه شما منقبض می شوند و ادرار را از طریق لوله ای به نام مجرای ادرار به بیرون می فرستند.

این فرآیند مهم است. هنگامی که به طور منظم ادرار نمی کنید، مواد زائد و مایعات می توانند به سطوح ناسالم در بدن شما برسند. کلیه های شما هر روز ۱ تا ۲ لیتر ادرار تولید می کنند.

چرا ادرار من قهوه ای است؟