هیستوپاتولوژی یک عمل پزشکی است که در آن پزشکان بافت ها را زیر میکروسکوپ می بینند تا تغییرات احتمالی را شناسایی کنند. یک هیستوپاتولوژیست می تواند بافت های بالقوه سرطانی یا غیر معمول را مشاهده کند و به سایر متخصصان پزشکی در تشخیص یا ارزیابی اثربخشی درمان ها کمک کند.

اگر پزشک آزمایش‌هایی را برای بررسی هیستوپاتولوژیست تجویز کند، قابل درک است که ممکن است در مورد روند بررسی سؤالاتی داشته باشید. به خواندن ادامه دهید تا بیشتر در مورد هیستوپاتولوژی چیست و چه اطلاعاتی ممکن است از گزارش هیستوپاتولوژی بیاموزید، بیاموزید.