لوسمی و بسیاری از اختلالات خونی دیگر می توانند باعث بزرگ شدن طحال شما شوند.

پزشکان لوسمی را به چهار دسته اصلی تقسیم می کنند:

  • لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL)
  • لوسمی میلوئید مزمن (CML)
  • لوسمی لنفوسیتی حاد (ALL)
  • لوسمی حاد میلوئیدی (AML)

همه انواع لوسمی می توانند منجر به بزرگ شدن طحال شوند، اما به طور کلی در لوسمی های مزمن بیشتر رخ می دهد. لوسمی‌های مزمن در مقایسه با لوسمی‌های حاد که سریع رشد می‌کنند به کندی رشد می‌کنند.

در این مقاله، علت بزرگ شدن طحال در لوسمی، علائم آن و نحوه درمان آن را بررسی می کنیم.

چه نوع سرطان خون باعث بزرگ شدن طحال می شود؟

طحال شما چه کار می کند؟

طحال عضوی است که در سمت چپ شکم در کنار شکم و پشت دنده ها قرار دارد. توابع اصلی آن عبارتند از:

  • فیلتر کردن خون برای حذف گلبول های قرمز قدیمی
  • ذخیره یک ذخیره خون
  • کمک به بدن در مبارزه با عفونت ها