آسم یک بیماری مزمن است که بر مجرای هوا در ریه ها تأثیر می گذارد. هیچ دلیل واحدی برای آسم وجود ندارد. با این حال، متخصصان بر این باورند که ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی می تواند باعث ایجاد این بیماری شود یا حداقل فرد را نسبت به محرک های آسم حساس کند. عوامل دیگر می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • سابقه خانوادگی، اگرچه هیچ “ژن آسم” خاصی یافت نشده است
  • عفونت های ویروسی دوران کودکی، مانند عفونت های تنفسی
  • مواجهه اولیه با آلرژن
  • بهداشت ضعیف

با این حال، هیچ کس واقعا نمی داند که چرا برخی از افراد مبتلا به آسم هستند و برخی دیگر نه. آلرژی اغلب با آسم همراه است، اما همه افراد مبتلا به آلرژی آسم ندارند. در حالی که علل آسم شناخته شده نیست، پزشکان علل اصلی علائم آسم را شناسایی کرده اند.

بر اساس سازمان بهداشت جهانی (WHO)، آسم حدود ۲۳۵ میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. در حالی که آسم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شایع است، WHO بیان می کند که حداقل ۸۰ درصد از مرگ و میرهای مرتبط با آسم در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. این شاید به دلیل ترکیبی از عدم آگاهی و عدم دسترسی به درمان باشد.

بیشتر بخوانید
سندرم زجر تنفسی حاد ARDS - علائم و علل