احساس تشنگی پس از خوردن غذاهای تند یا انجام ورزش های شدید، به خصوص زمانی که هوا گرم است، طبیعی است. با این حال، گاهی اوقات تشنگی شما شدیدتر از حد معمول است و پس از نوشیدن نیز ادامه می یابد.

حتی ممکن است تاری دید و خستگی را تجربه کنید. اینها علائم تشنگی بیش از حد است که ممکن است نشانه یک بیماری جدی زمینه ای باشد.