درد شکم یا معده درد و سرگیجه اغلب دست به دست هم می دهند. به منظور یافتن علت این علائم، مهم است که بدانید کدام یک اول بوده است.

درد در اطراف ناحیه شکم شما می تواند موضعی یا در تمام نقاط احساس شود و نواحی دیگر بدن را تحت تاثیر قرار دهد. اغلب اوقات، سرگیجه پس از درد شکم به عنوان یک علامت ثانویه ظاهر می شود.

سرگیجه مجموعه ای از احساسات است که باعث می شود احساس عدم تعادل یا بی ثباتی کنید. در مورد علل سرگیجه در اینجا بخوانید، اگر این علامت اولیه شماست.

چه چیزی باعث درد و سرگیجه من می شود؟