بررسی اجمالی

نفخ شکم زمانی رخ می دهد که شکم پر از هوا یا گاز شود. این ممکن است باعث بزرگتر یا متورم شدن ناحیه شود.

همچنین ممکن است در لمس، شکم سفت یا سفت شود. می تواند باعث ناراحتی و درد شکم شود.

چه چیزی باعث نفخ شکم و درد شکم من می شود؟