کاهش وزن در دوران یائسگی و پس از آن ممکن است غیرممکن به نظر برسد.

تغییرات هورمونی، استرس و روند پیری می تواند بر علیه شما کار کند.

با این حال، چند قدم وجود دارد که می توانید برای تسهیل کاهش وزن در این مدت انجام دهید.

چگونه در دوران یائسگی وزن کم کنیم (و آن را حفظ کنیم)
زنی که روی تشک یوگا نشسته و به سمت جلو دراز می‌کند تا دست‌هایش به پاهایش برسد
Goodboy Picture Company/Getty Images