کدو حلوایی خانواده ای از گیاهان است که انواع مختلفی دارد.

انواع زمستانی شامل بوترنات، بلوط، دلیکاتا، کدو تنبل، هوبارد، کابوچا و اسکواش اسپاگتی است. کدو حلوایی و کدو زرد – با گردن صاف یا منحنی – جزو کدوهای تابستانی محسوب می شوند.

با این حال، طبقه بندی کدو حلوایی می تواند گیج کننده باشد.

کدو سبز میوه است یا سبزی؟

اکثر انواع کدو حلوایی رنگ روشنی دارند – مانند میوه – اما طعمی ملایم یا تند دارند – مانند سبزیجات.

این مقاله به شما می گوید که کدو تنبل میوه است یا سبزی.