کلانژیت اسکلروزان اولیه (PSC) یک است نادر بیماری کبدی که مجاری صفراوی را تحت تاثیر قرار می دهد.

PSC پیشرونده است، به این معنی که با گذشت زمان بدتر می شود. درمان شامل مصرف برخی داروها، از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها، انجام روش‌هایی برای رفع انسداد و – در موارد نارسایی کبد – دریافت پیوند عضو است.

کلانژیت اسکلروزان اولیه (PSC): تشخیص و زندگی با این وضعیت کبد

در اینجا آنچه شما باید در مورد PSC و علائم آن و همچنین چشم انداز درمان مناسب بدانید آورده شده است.