این عمل از کجا شروع شد؟

سوزاندن مریم گلی – همچنین به عنوان پاکسازی شناخته می شود – یک آیین معنوی باستانی است.

جدا از پاکسازی، لکه گیری به خوبی به عنوان یک عمل فرهنگی یا قبیله ای بومیان آمریکا تثبیت شده است، اگرچه توسط همه گروه ها انجام نمی شود.

ما سنت های بسیاری از بومیان آمریکا را برای استفاده از آن داریم. این شامل لاکوتا، چوماش، کاهویلا و سایرین است.

بسیاری از فرهنگ های دیگر در سراسر جهان آیین های مشابهی دارند.

10 مزیت سوزاندن مریم گلی، نحوه شروع، و موارد دیگر

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فواید سوزاندن مریم گلی و نحوه استفاده از آن برای بهبود سلامت کلی خود، ادامه مطلب را بخوانید.