غده تیموس چیست؟

غده تیموس چیست؟

تیموس در قفسه سینه پشت استخوان سینه قرار دارد. با تولید گلبول های سفید خون که به عنوان سلول های T شناخته می شوند، نقش …

ادامه مطلب