محاسبه گر اتوماتیک کالری مورد نیاز بر اساس فرمول میفلین (Mifflin-St. Jeor)

محاسبه گر اتوماتیک کالری مورد نیاز بر اساس فرمول میفلین (Mifflin-St. Jeor)

محاسبه گر اتوماتیک کالری

معادله میفلین (Mifflin-St. Jeor) برای محاسبه میزان متابولیسم پایه و کالری مورد نیاز

در طول چندین سال، معادلاتی برای برآورد میزان متابولیسم استراحت گسترش یافته است. تا همین اواخر، معادله هریس-بندیکت که در سال ۱۹۱۹ میلادی معرفی شد، از پرکاربردترین معادلات برای تخمین میزان متابولیسم استراحت (REE) در افراد سالم و بیمار بود.

اما مشخص شده که معادله هریس و بندیکت REE را در افراد با وزن طبیعی و چاق حدود ۷ تا ۲۷ درصد بیشتر برآورد می کند.

معادله میلفین (Mifflin-St. Jeor) برای مردان و زنان با وزن طبیعی و افراد چاق دقیق بیشتری نسبت به معادله هریس و بندیکت دارد.

معادله میلفین از محاسبه کالریمتری غیر مستقیم میزان متابولیسم ۲۵۱ مرد و ۲۴۷ زن بدست آمده است و ۴۷٪ این افراد شاخص توده بدنی (BMI) بین ۳۰ و ۴۲ داشتند.

معادله میلفین امروزه برای برآورد متابولیسم افراد سالم و برخی بیماران استفاده می شود. این معادله به شرح زیر است:

برای مردان:

کیلوکالری در روز = ۱۰W + 6.25H – 5A + 5

برای خانم ها:

کیلوکالری در روز = ۱۰W + 6.25H – 5A – 161

که در آن W وزن واقعی به کیلوگرم، H قد بر حسب سانتی متر و A سن بر اساس سال است.

در این سایت و با این محاسبه گر اتوماتیک کالری بر اساس معادله میفلین که دقیق ترین معادله برای محاسبه متابولیسم پایه می باشد، قابل محاسبه است، البته برای تخمن کالری مورد نیاز بایستی سطح فعالیت بدنی بدرست انتخاب شود.

لازم به یادآوری است که رژیم غذایی مناسب و ورزش به عنوان بهترین روش برای کاهش وزن پذیرفته شده است. کاهش کالری دریافتی بیش از ۱۰۰۰ کالری در روز توصیه نمی شود، زیرا از دست دادن بیش از ۱ کیلوگرم در هفته می تواند مضر باشد و در آینده با کاهش متابولیسم، نتیجه رژیم عکس شود. کاهش بیش از ۱ کیلوگرم در هفته با از دست دادن عضله که به نوبه خود متابولیسم را کاهش می دهد، همراه است. اما توده عضلانی بیشتر منجر به متابولیسم بالاتر می شود.

عکس از katemangostar – www.freepik.com