آنچه باید در مورد آرتریت روماتوئید و نارسایی قلبی بدانید

آنچه باید در مورد آرتریت روماتوئید و نارسایی قلبی بدانید

آرتریت روماتوئید (RA) یک وضعیت خودایمنی است که زمانی اتفاق می‌افتد که سیستم ایمنی بدن شما به اشتباه به بافت‌های بدن شما حمله می‌کند و …

مطالعه بیشتر