گالاکتوزمی بیماری نادر ارثی گالاکتوزمی

کمبود اوریدیل ترانسفراز گالاکتوز-۱-فسفات، کمبود GALT، دیابت گالاکتوز گالاکتوزمی کلاسیک یک اختلال ارثی نادر در متابولیسم گالاکتوز است که ناشی از کمبود فعالیت گالاکتوز-۱-فسفات یوریدیل …

مطالعه بیشتر