چه مقدار کافئین در یک فنجان قهوه وجود دارد؟  راهنمای تفصیلی

چه مقدار کافئین در یک فنجان قهوه وجود دارد؟ راهنمای تفصیلی

قهوه بزرگترین منبع غذایی کافئین است. شما می توانید انتظار داشته باشید که حدود ۹۵ میلی گرم کافئین از یک فنجان قهوه متوسط ​​دریافت کنید. …

مطالعه بیشتر