فلبولیت لگن: چه چیزی باعث آنها می شود و چگونه درمان می شود؟

فلبولیت لگن: چه چیزی باعث آنها می شود و چگونه درمان می شود؟

فلبولیت ها چیست؟ فلبولیت ها کلسیفیکاسیون های ریز (توده های کلسیم) هستند که در داخل ورید قرار دارند. آنها گاهی اوقات “سنگ رگ” نامیده می …

مطالعه بیشتر