سطح کراتینین من چقدر باید باشد؟  محدوده طبیعی و علل نتایج بالا و پایین

سطح کراتینین من چقدر باید باشد؟ محدوده طبیعی و علل نتایج بالا و پایین

متوسط ​​سطح کراتینین ۰.۷-۱.۲ میلی گرم در دسی لیتر (mg/dL) برای مردان و ۰.۵-۱.۰ برای زنان است. سطوح بالا ممکن است نشان دهنده مشکل در …

مطالعه بیشتر