چرا پزشک من آزمایش هیستوپاتولوژی را تجویز می کند؟

چرا پزشک من آزمایش هیستوپاتولوژی را تجویز می کند؟

هیستوپاتولوژی یک عمل پزشکی است که در آن پزشکان بافت ها را زیر میکروسکوپ می بینند تا تغییرات احتمالی را شناسایی کنند. یک هیستوپاتولوژیست می …

مطالعه بیشتر