آنزیم های ALT و AST: معنی سطوح پایین، نرمال و بالا

آنزیم های ALT و AST: معنی سطوح پایین، نرمال و بالا

آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) دو مورد از آنزیم‌های کبدی هستند که ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی هنگام تلاش برای تشخیص اینکه آیا مشکلی با …

مطالعه بیشتر