کد آبی، کد قرمز، کد مشکی: تعریف کدهای رنگ بیمارستان

کد آبی، کد قرمز، کد مشکی: تعریف کدهای رنگ بیمارستان

بیمارستان‌ها معمولاً از نام‌های رمز برای هشدار به کارکنان خود در مورد یک اورژانس یا رویداد دیگر استفاده می‌کنند. این کدها را می توان از …

مطالعه بیشتر