دریافت رژیم: 09055380149

ریسپریدون – ریسپردال. عوارض جانبی داروی اسکیزوفرنی

درباره ریسپریدون نوع دارو داروی ضد روان پریشی استفاده برای اسکیزوفرنی و سایر روان پریشی ها؛ برای کاهش رفتارهای پرخاشگرانه یا سایر رفتارهای مخرب همچنین …

مطالعه بیشتر

داروهای ضد قارچ: اطلاعات، موارد استفاده و خطرات

داروهای ضد قارچی موجود[۱] ضد قارچ های تریازول: فلوکونازول، ایتراکونازول، پوزاکونازول، وریکونازول. ضد قارچ های ایمیدازول: کلوتریمازول، اکونازول، میکونازول، کتوکونازول و تیوکونازول. ضد قارچ های …

مطالعه بیشتر