مصرف قهوه و سرطان های پستان ، تخمدان و آندومتر

مصرف قهوه و سرطان های پستان ، تخمدان و آندومتر

آژانس بین المللی تحقیقات در مورد سرطان (IARC)  در  سال۱۹۹۱ قهوه را بر اساس شواهد محدود  و ناکافی  به عنوان “احتمالاً برای انسان سرطان زا” (گروه ۲B) طبقه بندی کرد اما با توجه به تحقیقات زیادی که تا کنون انجام شده در حال حاضر این آژانس قهوه را غیرقابل طبقه بندی در  گروه سرطان زا برای انسان (گروه ۳) می داند.

قهوه و سرطان پستان

تحقیقات انجام شده ، مصرف قهوه را به خطر ابتلا به سرطان پستان مرتبط نکرده است.

در زنان قبل از یائسگی که به طور منظم قهوه مصرف می کنند ، نشان می دهد که ممکن است  قهوه اثر محافظتی داشته باشد.

یک متاآنالیز نشان داد که نوشیدن قهوه با خطر سرطان پستان معکوس همراه است (۱). و در دو متاآنالیزارتباطی مشاهده نشد (۲) یا با کاهش خطر همراه بود (۳).

در گزارش سرطان پستان WCRF 2017 ، قهوه به عنوان یک عامل خطر ذکر نشده است (۴). همچنین در گزارش آژانس بین المللی تحقیقات در مورد سرطان (۵).

در زنان یائسه اگرچه متاآنالیزی در سال ۲۰۱۳ نشان داد که ارتباط ضعیفی بین مصرف قهوه و بروز سرطان پستان وجود دارد (۳) اما در ۲۰۱۸ متاآنالیزی دیگر نشان داد که بین مصرف قهوه و بروز سرطان پستان در زنان یائسگی ارتباط وجود ندارد (۶).

قهوه و سرطان تخمدان

تحقیقات تاکنون هیچ ارتباط قطعی بین مصرف قهوه و خطر ابتلا به سرطان تخمدان نشان نداده است(۷).

قهوه و سرطان اندومتر

در یک متاآنالیز مصرف قهوه به میزان چهار فنجان در روز با کاهش ۲۰ درصدی سرطان آندومترو خطر سرطان در یائسه با کاهش ۲۴٪ همراه بود.

منابع:

  1. Yu X, Bao Z, Zou J, Dong J. Coffee consumption and risk of cancers: a meta-analysis of cohort studies. BMC cancer. 2011 Dec;11(1):96.

  2. Wang A, Wang S, Zhu C, Huang H, Wu L, Wan X, Yang X, Zhang H, Miao R, He L, Sang X. Coffee and cancer risk: A meta-analysis of prospective observational studies. Scientific reports. 2016 Sep 26;6:33711.

  3. Jiang W, Wu Y, Jiang X. Coffee and caffeine intake and breast cancer risk: an updated dose–response meta-analysis of 37 published studies. Gynecologic oncology. 2013 Jun 1;129(3):620-9.

  4. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, ‘Continuous

    Update Project Report. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Breast Cancer. 2018

  5. Loomis D, Guyton KZ, Grosse Y, Lauby-Secretan B, El Ghissassi F, Bouvard V, Benbrahim-Tallaa L, Guha N, Mattock H, Straif K. Carcinogenicity of drinking coffee, mate, and very hot beverages. Lancet oncology. 2016 Jul 1;17(7):877.

  6. Lafranconi A, Micek A, De Paoli P, Bimonte S, Rossi P, Quagliariello V, Berretta M. Coffee intake decreases risk of postmenopausal breast cancer: A dose-response meta-analysis on prospective cohort studies. Nutrients. 2018 Jan 23;10(2):112.

  7. Lafranconi A, Micek A, De Paoli P, Bimonte S, Rossi P, Quagliariello V, Berretta M. Coffee intake decreases risk of postmenopausal breast cancer: A dose-response meta-analysis on prospective cohort studies. Nutrients. 2018 Jan 23;10(2):112.

۸. Lafranconi A, Micek A, Galvano F, Rossetti S, Del Pup L, Berretta M, Facchini G. Coffee decreases the risk of endometrial cancer: A dose–response meta-analysis of prospective cohort studies. Nutrients. 2017;9(11):1223.

در سایت آر دایت رژیم غذایی توسط متخصص تغذیه به شیوه‌ای متفاوت ارائه می‌شود. لطفاً جهت اطلاع از چگونگی و شرایط رژیم آنلاین، کلیک نمایید…

در صورتی که هر گونه سوالی دارید می توانید از طریق تلگرام، اینستاگرام یا واتساپ با ما در تماس باشید و یا درخواست مشاوره رایگان دهید.

ثبت نام

همین حالا جهت دریافت رژیم آنلاین ثبت نام کنید.

جهت تکمیل پرسشنامه رژیم آنلاین کلیک کنید.
ثبت نام