محاسبه وزن ایده آل بر اساس فرمول Hammwi و BMI با استفاده از قد و استخوان بندی

محاسبه گر اتوماتیک وزن ایده آل بر اساس استخوان بندی
عکس از rawpixel.com – www.freepik.com

از روش Hamwi برای محاسبه وزن ایده آل بزرگسالان استفاده می شود و فرمول آن به این شکل است:

وزن ایده آل بدن مرد = ۴۸ کیلوگرم  + ۱.۱ کیلوگرم  × (قد (سانتی متر) – ۱۵۲)
وزن ایده آل بدن زن = ۴۵.۴ کیلوگرم  + ۰.۹ کیلوگرم  × (قد (سانتی متر) – ۱۵۲)

البته در این روش استخوان بندی فرد نیز با استفاده از نسبت قد به دور مچ دست محاسبه می شود و در نتیجه نهایی تأثیر گذار است.