مجموعه آموزشی شیر مادر

در این مقاله میخوانید:

چرا تغذیه با شیر مادر اهمیت دارد

آناتومی و فیزیولوژی پستان

شروع تغذیه با شیر مادر و عوامل موفقیت در آن

مشکلات احتمالی در شیر دهی از جمله سزارین، مشکلات پستان، ناکافی بودن شیر و…

نقش سلامت مادر در شیردهی

مادران شاغل و شیردهی

الگوی رشد نوزاد…