آستیگماتیسم چیست؟

دیسپراکسی چیست؟

دیسپراکسی یک اختلال حرکتی مبتنی بر مغز است. بر مهارت های حرکتی ظریف و درشت، برنامه ریزی حرکتی و هماهنگی تأثیر می گذارد. اگرچه می …

ادامه مطلب