در صورت هرگونه شکایت یا انتقاد از طریق آدرس ایمیل info@rdiet.ir پیام خود را برای ما ارسال نمایید.
همچنین می توانید موضوع و متن شکایت خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید: