یادآمد غذایی

اگر چه با مشخصات فردی از قبیل سن، جنس، قد، وزن و... می توان رژیم غذایی مناسب طراحی کرد، اما در صورتیکه دریافت غذایی قبلی خود را به متخصص تغذیه، با دقت و بدرستی گزارش کنید، کمک بسیار زیادی جهت ارائه رژیم غذایی کارآمدتر خواهید کرد. با توجه به اینکه گزارش کامل دریافت تمام مواد غذایی مشکل است این فرم جهت بررسی دریافت متوسطی از دریافتهای غذایی شما در طول یکروز طراحی گردیده است. البته توجه فرمایید هدف تعیین دقیق مقدار دریافت مواد غذایی نیست. کافی است مقادیر را بصورت تقریبی وارد کنید؛ ولی سعی کنید تا آنجا که مقدور است به سوالات جواب دقیقتری بدهید.

بهتر است این فرم را در سه روز هفته یعنی 2 روز معمول و 1 روز تعطیل پر کنید.

اینکار فقط برای تهیه رژیم مناسب تر بر اساس عادات غذایی شما و نیز تخمین میزان متابولیسم شماست
در این قسمت نوع و مقدار مواد غذائی که مصرف می کنید را بنویسید. مثلاً نانی که بطور معمول مصرف میکنید را وارد کنید. جهت گزارش مقدار مصرف، میتوانید آن را بصورت گرم یا کف دست بدون انگشتان یا مقدار هرعدد نان بیان کنید. همچنین سایر مواد غذایی نیز به همین شکل (نوع و مقدار) بیان کنید. در صورتیکه که صبحانه میل نمیکنید یا چیزی بجز نان، مثلا کیک میل می کنید، عنوان نمایید.
در این قسمت نوع و مقدار هر ماده غذایی از قبیل کیک، بیسکوئیت، میوه، تنقلات و... را که از فاصله صبحانه تا نهار میل می کنید وارد کنید.
در این قسمت نوع و مقدار مواد غذائی که مصرف می کنید را بنویسید. مثلا مقدار مصرف نان یا برنج خود را وارد کنید. جهت گزارش مقدار مصرف برنج می توانید بصورت تعداد قاشق یا کفگیر یا بشقاب بیان کنید. همچنین سایر مواد غذایی (نوع و مقدار) را نیز بیان کنید.
در این قسمت نوع و مقدار هر ماده غذایی از قبیل کیک، بیسکوئیت، میوه، تنقلات و... را که از فاصله نهار تا شام میل می کنید وارد کنید.
در این قسمت نوع و مقدار مواد غذائی که مصرف می کنید را بنویسید. مثلا مقدار مصرف نان یا برنج خود را وارد کنید. جهت گزارش مقدار مصرف، میتوانید آن را بصورت گرم یا کف دست بدون انگشتان یا مقدار هر نان بیان کنید. جهت گزارش مقدار مصرف برنج می توانید بصورت تعداد قاشق یا کفگیر یا بشقاب بیان کنید.
در این قسمت نوع و مقدار هر ماده غذایی و نوشیدنی از قبیل کیک، بیسکوئیت، میوه، تنقلات، چیپس، قهوه و... را که از فاصله شام تا آخر شب میل می کنید وارد کنید.