خیلی خوش آمدید

امیدواریم در این مدت که از رژیم آردایت استفاده نموده اید؛ راضی بوده باشید.

این فرم جهت تمدید ارائه خدمات و همچنین ارزیابی پیشرفت شما می باشد.

لطفا جهت ارائه خدمات بهتر این فرم را بدقت تکمیل فرمائید.

فرم نظر سنجی و گزارش وزن

  • لطفاً وزنی که در شروع داشتید را وارد کنید:
  • توجه کنید که اگر می خواهید به اثر رژیم پی ببرید بهتر است بطور مرتب آزمایش خون بدهید. همانطور که از شما خواسته شده، یکبار قبل از شروع رژیم و در ابتدا و سپس هر از یکماه یا دوماه تکرار کنید و جواب آزمایشات جدیدی که ارسال نکرده اید، اینجا بارگذاری کنید: