بیماری ارتفاع

بیماری ارتفاع

بیماری ارتفاع چیست؟ بیماری ارتفاع نامی است که به واکنش‌های فیزیولوژیکی و علامتی بدن انسان نسبت به فشار کم اکسیژن (هوای «رقیق‌تر») که در ارتفاع …

ادامه مطلب