شاخص گلیسمی یا نمایه قندی چیست؟ و اثر جذب گلوکز بر آن

شاخص گلیسمی یا نمایه قندی پیش بینی کننده سطح قند خون است شاخص گلیسمی برای رتبه دادن به کربوهیدرات های رژیمی براساس توانایی آنها در افزایش سطح گلوکز خون در مقایسه با یک غذای مرجع تعریف شده است. مطالعات پیشنهاد می کنند که شاخص گلیسمیک یک رژیم غذایی اثرات قابل پیش بینی بر سطح قند خون دارد و ممکن است در کنترل رژیمی دیابت و چربی خون کاربرد داشته باشد. اطلاعات مهمی وجود دارد مبنی بر اینکه غذاهای نشاسته ای با جذب آهسته (مانند غذاهایی با شاخص گلیسمی پایین) ممکن است نسبت به غذاهای دارای شاخص گلیسمی بالا، اثرات مفید بر سلامتی داشته باشند. نمایه گلیسمی، معیاری برای طبقه بندی غذاهای قندی و نشاسته ای است به زبان ساده تر نمایه گلیسمی نمایه گلیسمی، معیاری برای طبقه بندی غذاهای دارای قند و نشاسته است. مبنای این [...]