تاثیرات روانی و اجتماعی جراحی پرتز سینه بر بیماران

جراحی پرتز سینه یک رویداد مهم و تأثیرگذار در زندگی زنانی است که با سرطان سینه مواجه شده‌اند. این فرایند علاوه بر تغییرات فیزیکی، تأثیرات قابل توجهی بر جوانب روانی و اجتماعی زندگی بیماران دارد. در این مقاله، به بررسی این تأثیرات متمرکز خواهیم شد.

تأثیرات روانی:

تأثیرات روانی جراح پروتز سینه می‌تواند متنوع باشد، اما در ادامه ۱۰ مورد از تأثیرات روانی معمول را بررسی می‌کنیم:

 1. افت اعتماد به نفس: تغییرات در شکل و اندازه سینه ممکن است باعث کاهش اعتماد به نفس شود، که می‌تواند از مشکلات اصلی برای بیمار باشد.

 2. تغییر در تصویر بدنی: تغییر شکل و اندازه سینه می‌تواند منجر به تصورات منفی درباره تصویر بدنی شود، که باعث افزایش استرس و اضطراب شده و ممکن است به وجود افکار منفی درباره خودش کشانده شود.

 3. اضطراب و استرس: بیماران ممکن است با اضطراب و استرس زیادی در مورد نتایج جراحی، فرآیند بهبود و تأثیرات آن روی زندگی شخصی خودشان روبرو شوند.

 4. افسردگی: تغییرات فیزیکی و تصویر بدنی ممکن است باعث ایجاد احساسات افسردگی شود، که می‌تواند بر زندگی روزمره تأثیر منفی بگذارد.

 5. نگرانی درباره زندگی جنسی: این جراحی ممکن است باعث نگرانی درباره زندگی جنسی شود، که می‌تواند به افزایش استرس و نگرانی های جدی در این زمینه منجر شود.

 6. احساس تنهایی و عزلت: برخی افراد ممکن است به دلیل این تغییرات فیزیکی و روانی احساس تنهایی و عزلت کنند که باعث شکاف‌های اجتماعی شده و باعث ایجاد فاصله با دیگران شوند.

 7. عدم قبولی تغییرات: بعضی افراد ممکن است با تغییرات ایجاد شده در بدنشان مواجهه کنند و عدم قبولی این تغییرات باعث شود که با اضطراب و استرس روبرو شوند.

 8. کاهش اعتماد به‌نفس در روابط اجتماعی: این تغییرات ممکن است باعث کاهش اعتماد به‌نفس در مراجعات اجتماعی و ارتباطات با دیگران شود.

 9. افزایش نگرانی‌های جدید: بعضی افراد ممکن است نگران احتمال بازگشت بیماری یا مشکلات دیگر جدید در آینده باشند که این نگرانی‌ها می‌تواند به اضطراب و استرس منجر شود.

 10. تغییرات در سبک زندگی: ممکن است این تغییرات باعث تغییر در سبک زندگی و عادات روزمره شود که این تغییرات می‌توانند باعث استرس و نگرانی شوند.

این تأثیرات ممکن است بر اساس تجربه‌های فردی و وضعیت‌های مختلف متغیر باشند. ارائه حمایت، مشاوره روانشناختی و پشتیبانی مناسب می‌تواند بهبود وضعیت روانی بیماران پس از جراحی پرتز سینه را تسهیل کند.

تأثیرات اجتماعی:

تأثیرات اجتماعی جراحی پرتز سینه می‌تواند بسیار متنوع باشد. اینجا ۱۰ تأثیر اجتماعی ممکن را بررسی می‌کنیم:

 1. تغییر در رابطه با خانواده: جراحی می‌تواند باعث تغییراتی در روابط خانوادگی شود، از جمله نیاز به حمایت بیشتر یا ممکن است رابطه با برخی از اعضای خانواده تحت تأثیر قرار بگیرد.

 2. نحوه ارتباط با دوستان و آشنایان: تغییرات فیزیکی ممکن است باعث شود که بیمار تغییراتی در ارتباط با دوستان و آشنایانش تجربه کند. این می‌تواند باعث ایجاد فاصله یا تغییر در نوع ارتباطات باشد.

 3. مراجعات اجتماعی: بعضی از بیماران پس از جراحی ممکن است احساس کنند که نمی‌توانند به شکل مطلوبی در مراجعات اجتماعی شرکت کنند و این می‌تواند به احساسات تنهایی و عزلت منجر شود.

 4. تأثیر بر زندگی حرفه‌ای: برخی از بیماران ممکن است در زمینه کاری خود تغییراتی احساس کنند، مثلاً تغییر در نحوه برخورد با همکاران یا ایجاد استرس در محیط کار.

 5. مشکلات مالی: هزینه‌های مربوط به جراحی و درمان می‌تواند بر برخی از بیماران تأثیر داشته باشد و باعث مشکلات مالی و استرس مالی شود.

 6. تغییرات در نگرش جامعه: بیماران ممکن است با تغییرات در نگرش دیگران درباره آن‌ها روبرو شوند که می‌تواند به عدم قبولی یا ایجاد استرس از طرف جامعه منجر شود.

 7. نیاز به حمایت اجتماعی: بیماران نیاز به حمایت از خانواده، دوستان و اجتماع دارند، ولی ممکن است این حمایت‌ها همیشه در دسترس نباشند که می‌تواند به افزایش استرس و نگرانی‌ها منجر شود.

 8. تغییرات در زندگی روزمره: این تغییرات ممکن است نیازمند تغییرات در زندگی روزمره باشند که این تغییرات می‌تواند باعث استرس و نگرانی درباره تطابق با این تغییرات شود.

 9. تغییر در فعالیت‌های اجتماعی: برخی افراد ممکن است به دلیل تغییرات فیزیکی و روانی کاستی در شرکت در فعالیت‌های اجتماعی خود را تجربه کنند.

 10. تأثیر بر روابط عاطفی: تغییراتی که این جراحی به همراه دارد ممکن است بر روابط عاطفی با دیگران تأثیر بگذارد و باعث تغییر در نحوه برقراری ارتباطات عاطفی شود.

این تأثیرات به شدت بر تجربه و شخصیت فرد بستگی دارند. حمایت اجتماعی، آگاهی عمومی و فرهنگ‌سازی در مورد این تجربه‌ها می‌تواند کمک کننده باشد تا این افراد در برابر تأثیرات اجتماعی مواجه شده، بهتر مدیریت کنند.

برخی از زنان ممکن است به دلیل تغییرات فیزیکی و روانی، دچار کاستی در زندگی اجتماعی شوند و احساس کنند که قابلیت شرکت در فعالیت‌های اجتماعی را ندارند.

در نهایت، باید تأکید شود که ارائه حمایت‌های روانی و اجتماعی به بیماران پس از جراحی پرتز سینه امری بسیار حیاتی است. مشاوره روانشناختی، حمایت از خانواده و ایجاد ارتباطات محکم می‌تواند بهبود و بهبود موقعیت روانی و اجتماعی افراد مبتلا به این مشکل را تسهیل کند.

منبع

بیشتر بخوانید
آیا تاموکسیفن باعث افزایش وزن می شود؟
دیدگاهتان را بنویسید