اطلاعات قرص کاربیمازول و عوارض جانبی

درباره کاربیمازول نوع دارو داروی ضد تیروئید استفاده برای پرکاری تیروئید موجود به عنوان قرص داروهای ضد تیروئید مانند کاربیمازول برای درمان پرکاری تیروئید (پرکاری …

مطالعه بیشتر