پرکاری تیروئید یا هیپرتیروئیدیسم؛ تعریف، عوامل بروز و نشانه ها

پرکاری تیروئید یا هیپرتیروئیدیسم چیست؟ پرکاری تیروئید گریوز اختلال اتوایمیونی است که در آن غده تیروئید بزرگ و بیش از حد فعال شده و هورمونهای تیروئیدی …

مطالعه بیشتر