ریتالین و اتوموکستین داروهای تجویزی هستند که برای درمان اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) استفاده می شوند. آنها به کاهش بیش فعالی و افزایش تمرکز کمک می کنند. اگرچه هر دوی آنها ADHD را درمان می کنند، اما این کار را به روش های مختلف انجام می دهند. این به برخی تفاوت ها در تداخلات و عوارض جانبی بین این دو دارو کمک می کند.