هم CLE و هم آمفیزم روی ریه ها تأثیر می گذارند. با این حال، این شرایط از یکدیگر متمایز است. آنها نسخه های متفاوتی از یک بیماری نیستند.برای اطلاعات بیشتر در مورد CLE و نتایج و درمان برای افراد مبتلا به این بیماری، ادامه مطلب را بخوانید.