آدنوکارسینوم مجرای پانکراس (PDAC) یک نوع سرطان بسیار تهاجمی و شایع ترین نوع سرطان پانکراس است. بیش از ۹۰% سرطان پانکراس و منجر به تقریبا نیم میلیون مرگ و میر در سال در سراسر جهان

تعداد سالانه موارد انتظار می رود بیش از دو برابر در ۱۰ سال آینده در اروپا و ایالات متحده به دلیل پیری جامعه ما و همچنین افزایش نرخ چاقی و دیابت نوع ۲.

نرخ بقای PDAC به آرامی در حال بهبود است، اما چشم انداز ضعیف باقی می ماند. PDAC تمایل دارد به سرعت به سایر نقاط بدن گسترش یابد و فقدان علائم در مراحل اولیه اغلب منجر به تشخیص دیرهنگام می شود.

آنچه در مورد آدنوکارسینوم مجرای پانکراس باید بدانید

در اینجا چیزی است که ما تاکنون در مورد PDAC از جمله عوامل خطر، علائم و درمان می دانیم.