تعریف آگنوزیا

آگنوزیا از دست دادن توانایی تشخیص اشیا، چهره ها، صداها یا مکان ها است. این یک اختلال نادر است که یک (یا چند) از حواس را درگیر می کند.

آگنوزیا معمولاً تنها بر یک مسیر اطلاعاتی در مغز تأثیر می گذارد. اگر این شرایط را دارید، هنوز هم می توانید فکر کنید، صحبت کنید و با دنیا تعامل کنید.

انواع مختلفی از آگنوزیا وجود دارد. به عنوان مثال، آگنوزی بصری، ناتوانی در نامگذاری یا توصیف استفاده از یک شی قرار گرفته در مقابل شما در هنگام نگاه کردن به آن است. شما همچنان می توانید به آن دست پیدا کنید و آن را بردارید. شما همچنین می توانید از حس لامسه خود برای شناسایی چیستی یا استفاده از آن استفاده کنید.