پارگی کیسه صفرا چیست؟

کیسه صفرا اندام کوچکی است که در نزدیکی کبد قرار دارد و صفرا را که مایعی است که در کبد تولید می شود ذخیره می کند. کیسه صفرا برای کمک به تجزیه چربی ها، صفرا را در روده کوچک آزاد می کند.

پارگی کیسه صفرا یک وضعیت پزشکی است که در آن دیواره کیسه صفرا نشت می کند یا می ترکد. پارگی معمولاً در اثر التهاب کیسه صفرا ایجاد می شود. این التهاب می تواند ناشی از سنگ کیسه صفرا باشد که می تواند در داخل کیسه صفرا گیر کند. عفونت همچنین می تواند باعث التهاب شود که می تواند منجر به پارگی شود. در موارد نادر، آسیب می تواند باعث پارگی شود.

اگر کیسه صفرا شما پاره شود، ممکن است درد شدید و ناگهانی شکمی داشته باشید. درد ممکن است پس از پارگی کوتاه مدت باشد. اما درد اغلب زمانی عود می کند که محل پارگی با محتوای نشت کننده رشد کند یا ملتهب یا عفونی شود. پارگی کیسه صفرا درمان نشده می تواند باعث سندرم پاسخ التهابی سیستمیک (SIRS) در بدن شود. اگر عفونت زمینه ای با SIRS وجود داشته باشد که سپسیس نیز نامیده می شود، این نوع عفونت می تواند تهدید کننده زندگی باشد.

بیشتر بخوانید
چه نوع داروهایی می توانند برای کبد شما سمی باشند؟

علل پارگی کیسه صفرا