آیا نوشیدن الکل در حین مصرف پروزاک می تواند منجر به آسیب کبدی شود؟

آیا نوشیدن الکل در حین مصرف فلوکستین یا پروزاک می تواند منجر به آسیب کبدی شود؟

فلوکستین (پروزاک) نوعی داروی افسردگی است. این دارو به دسته ای از داروها به نام مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) تعلق دارد. پزشکان گاهی …

مطالعه بیشتر