لپتین هورمونی است که عمدتاً توسط بافت چربی تولید می شود. نقش مهمی در تنظیم وزن دارد (۱).

در سال های اخیر، مکمل های لپتین بسیار محبوب شده اند. آنها ادعا می کنند که اشتها را کاهش می دهند و کاهش وزن را برای شما آسان تر می کنند.

با این حال، اثربخشی مکمل های هورمونی بحث برانگیز است.

آیا مکمل های لپتین می توانند به کاهش وزن کمک کنند؟

این مقاله به این موضوع می پردازد که لپتین چیست، چگونه کار می کند و اینکه آیا مکمل ها می توانند به کاهش وزن کمک کنند یا خیر.