طیف وسیعی از اختلالات می تواند بر کبد و پانکراس شما تأثیر بگذارد. شرایط مختلف می تواند انجام وظایف ضروری بدن شما برای هضم غذا، جذب مواد مغذی و مدیریت سموم را برای این اندام ها دشوار کند.

برخی از بیماری های کبد و لوزالمعده حاد هستند و به سرعت قابل درمان و رفع هستند. سایر اختلالات مزمن هستند و باید با دارو و تنظیم سبک زندگی کنترل شوند.

درمان های مورد استفاده به شرایط دقیق و شدت آن بستگی دارد.

در این مقاله انواع اختلالاتی که می‌توانند بر کبد و لوزالمعده تأثیر بگذارند، به همراه علائم و درمان‌های آن‌ها بررسی می‌شود.

اختلالات کبد و پانکراس: علائم و درمان

عملکرد کبد و پانکراس چیست؟

کبد و لوزالمعده شما در صدها عملکرد حیاتی روزانه به بدن شما کمک می کنند. کبد شما صفرا تولید می کند که به بدن شما در هضم غذا کمک می کند. همچنین بدن شما را سم زدایی می کند و نقش زیادی در متابولیسم شما ایفا می کند.

لوزالمعده شما انسولین و سایر هورمون هایی را می سازد که بدن برای جذب و استفاده صحیح از مواد مغذی به آن نیاز دارد. همچنین، شیره پانکراس ترشح می کند. این آب میوه ها حاوی آنزیم های گوارشی هستند که روده کوچک شما برای هضم و جذب غذا به آن نیاز دارد.

تصویری از کبد و پانکراس
کبد و لوزالمعده از مجرای صفراوی برای حمل صفرا و شیره پانکراس به دوازدهه برای کمک به هضم استفاده می کنند.