آزمایش کلسیم یونیزه چیست؟

کلسیم یک ماده معدنی مهم است که بدن شما به طرق مختلف از آن استفاده می کند. استحکام استخوان ها و دندان های شما را افزایش می دهد و به عملکرد عضلات و اعصاب شما کمک می کند.

آزمایش خون کلسیم سرم کل کلسیم خون شما را اندازه گیری می کند. انواع مختلفی از کلسیم در خون شما وجود دارد. اینها شامل کلسیم یونیزه، کلسیم متصل به سایر مواد معدنی به نام آنیون، و کلسیم متصل به پروتئین هایی مانند آلبومین است. کلسیم یونیزه که به عنوان کلسیم آزاد نیز شناخته می شود، فعال ترین شکل آن است.

تست کلسیم یونیزه