سیب زمینی آب پز یک ماده محبوب در مخلفات، سالادها و غذاهای اصلی است.

با این حال، خوردن سیب زمینی خام آنقدرها هم رایج نیست، زیرا اغلب آنها را کمتر خوشمزه و سخت هضم می کنند.

اگرچه خوردن سیب زمینی خام ممکن است با چندین فواید سلامتی همراه باشد، اما نگرانی هایی نیز در رابطه با ایمنی و ارزش غذایی آن وجود دارد.

خوردن سیب زمینی خام: سالم یا مضر؟

این مقاله به بررسی مزایا و خطرات مرتبط با سیب زمینی خام می پردازد و تعیین می کند که آیا آنها سالم یا مضر هستند.