انواع هپاتیت

هر یک از ویروس های هپاتیت متفاوت است، اما همه آنها یک هدف مشترک دارند: کبد. کبد بسیاری از وظایف حیاتی را در بدن شما انجام می دهد. بسیاری از عملکردهای کبد شامل پاکسازی خون، مبارزه با عفونت و ذخیره انرژی است. هپاتیت توانایی کبد را برای عملکرد تهدید می کند.

ویروس های اصلی هپاتیت به پنج نوع مختلف تقسیم می شوند: A، B، C، D و E. The رایج ترین انواع در ایالات متحده A، B و C هستند. هپاتیت B و C نسبت به هپاتیت A خطرناک تر هستند. همچنین، هر دو B و C می توانند به شرایط مزمن تبدیل شوند.

هپاتیت C در مقابل هپاتیت B: تفاوت چیست؟