لب های شما به شما کمک می کند تا با دنیا ارتباط برقرار کنید. هنگامی که برجستگی های سفید روی آنها دارید، ممکن است احساس خودآگاهی کنید. این برجستگی ها می توانند دلایل مختلفی داشته باشند. در حالی که بیشتر آنها نگران کننده نیستند، گاهی اوقات برجستگی های سفید می تواند نشان دهنده سرطان دهان باشد. جستجوی مراقبت های پزشکی می تواند تضمین کند که تا حد امکان سالم بمانید.