بیماری Sever یک آسیب ناشی از استفاده بیش از حد است که گاهی اوقات در ورزشکاران جوان رخ می دهد. این در واقع یک بیماری نیست، اما به هر حال این اصطلاح به طور گسترده استفاده می شود.

صدمات ناشی از استفاده بیش از حد در نتیجه استرس مکرر، معمولاً در یک مفصل آسیب پذیر است. آنها اغلب با حرکاتی همراه هستند که استرس زیاد و تکراری هستند، مانند دویدن و پریدن.

بر خلاف آسیب حاد، که در نتیجه یک ضربه ناگهانی مانند شکستگی استخوان یا رگ به رگ شدن مچ پا ایجاد می شود، آسیب های ناشی از استفاده بیش از حد در طول زمان و اغلب به تدریج ایجاد می شود. در نهایت، درد به حدی افزایش می‌یابد که بر توانایی ورزشکار برای ادامه ورزش تأثیر می‌گذارد.

صدمات ناشی از استفاده بیش از حد، آسیب های مزمن یا آسیب های استرس مکرر نیز نامیده می شود.