• UC فعال خفیف تا متوسط ​​را درمان کنید
  • القای بهبودی UC
پنتاسا به صورت کپسول طولانی رهش است که می بلعید. حاوی ماده فعال مسالامین است. (یک ماده فعال آن چیزی است که باعث می شود دارو عمل کند.) اگر شما و پزشکتان به این نتیجه رسیدید که این دارو برای شما بی خطر و موثر است، احتمالاً پنتاسا را ​​طولانی مدت مصرف خواهید کرد. مانند سایر داروها، پنتاسا می تواند عوارض جانبی خفیف تا جدی ایجاد کند. برای یادگیری بیشتر خواندن را ادامه دهید.